Onze specialiteiten

 

Uitstraling

In de krant treffen we regelmatig stukken over de varkenshouderij aan. Naast milieugroeperingen heeft ook de consument een duidelijke mening over milieu en dierwelzijn. Daarom is acceptatie door de maatschappij een heel belangrijk aspect voor onze onderneming. Maar wij zijn zelf ook verantwoordelijke burgers en we willen daarom produceren met respect voor mens, dier en omgeving. De drive om te blijven verduurzamen komt dus van twee kanten. Een van mijn uitspraken is dan ook: “Medewerkers en de maatschappij maken ons of kraken ons”

De uitstraling van ons bedrijf vind ik heel belangrijk. Bij een goede uitstraling is de eerste indruk al goed. We zorgen er dan ook voor, dat het erf en het terrein rondom het bedrijf er netjes en verzorgd uitzien. Een goede uitstraling komt ook van de ondernemer zelf: ik ben trots op mijn bedrijf en vertel er graag over. Wij produceren voedsel en zijn daarin als Nederlandse varkenshouders de beste ter wereld. Dat mogen we best eens met wat meer kracht uitdragen.

Een ander belangrijk maatschappelijk aspect is mijn plaats in de gemeenschap. Ik voel me betrokken bij mijn sociale omgeving, zowel beroepsmatig als in mijn vrije tijd. Daarom ben ik lid of lid geweest van enkele verenigingen en groepen, zoals de ledenraad van de vakgroep Varkens van de LLTB, de schakelcommissie IKB varkens en de klankbordgroep van de Rabobank. Het is belangrijk om vakmatig samen op te trekken. Niet alleen om van elkaar te leren, maar ook om voor de sector een krachtige stem te kunnen laten horen.

We sponsoren de plaatselijke korfbalclub, harmonie en met een aantal Leunense varkensboeren ook de plaatselijke voetbalclub. Ook hebben we regelmatig stagiaires van MBO en VMBO niveau. Onze medewerkers hebben op deze manier ook kennis gemaakt met ons bedrijf en zijn na hun stage hier gebleven. Ook wordt ons bedrijf regelmatig gebruikt in projecten van HBO en MBO studenten.

In 2012 hebben we een mooie vijver aangelegd. Hierbij is ook een bankje geplaatst, dat we hebben opgedragen aan mijn moeder Fien Cornelissen-Weijs (zie www.bankvertelt.nl). Ga er gerust eens op zitten, als je een keertje langs komt fietsen of wandelen.

 

Dierwelzijn

Ook dierwelzijn is een belangrijk aspect. Als een dier geen welzijn heeft zal het ook niet goed presteren. Zo werd door ons al 15 jaar vóór de wettelijke verplichting ingespeeld op dierenwelzijn, door te investeren in groepshuisvesting op stro voor de drachtige dieren. De keuze hiervoor was dat  als we dit de maatschappij laten zien, hoeven we niks meer uit te leggen”. Aangezien dit een echte nieuwe innovatie was, zijn er dan ook vele excursies gehouden voor andere varkenshouders.

Op het gebied van castratie waren we zelfs een echte pionier. Al in 1997 stopten we met castreren en zijn we beren gaan houden. Bijkomend voordeel was dat we hierdoor de Engelse markt konden beleveren. Deze besluiten gaven ons een voorsprong in de afzetmarkt. De opbrengsten zijn hierdoor structureel bovengemiddeld geweest. Een prachtig voorbeeld van een win-win situatie.

 

Milieu

Maar ook op milieugebied zijn op ons bedrijf flinke inspanningen gepleegd door de emissies van ammoniak, geur en fijnstof te beperken. Al onze stallen zijn al sinds 1996 groenlabel waardig, iets wat in 2013 voor de hele sector verplicht wordt. Bij het laatste project kozen wij voor de nieuwste bioluchtwassers, die de uitstoot tot wel 90 procent beperken. Dit is met name voor de omgeving een enorme plus. Daarnaast maken wij volop gebruik van warmteterugwinningstechnieken.

 

Een voorbeeld

In de vleesvarkens stal die in 1996 gebouwd is, hebben we het koeldeksysteem gebruikt om de stal groenlabelwaardig te maken. Dit houdt in dat we de mest koelen tot maximaal 14 graden, hierboven neemt die ammoniakuitstoot flink toe. Het geeft een reductie van de amoniakuitstoot van 66%. In de mest liggen lamellen waar steeds koud water doorstroomt, zodat de mest gekoeld wordt. Uit het opgewarmde water wordt via een warmtepomp de warmte er weer uit gehaald, zodat het koelwater opnieuw gebruikt kan worden om te koelen. De warmte die de warmtepomp eruit haalt, wordt omgezet in water van 55 graden aan de andere kant van de warmtepomp. Met dit water worden de vloeren in de stal verwarmd door middel van vloerverwarming door het hele bedrijf.