Ons bedrijf

Wij zijn Pieter en Vivian Cornelissen en wonen samen onze kinderen Jordy, Mirly en Wesley aan de Teeuwenhofweg in Leunen. Het bedrijf Cornelissen Varkens is hier ook gehuisvest.

 

Historie

De historie van het bedrijf gaat terug naar 1926, toen Pieter's opa begon met een gemengd bedrijf met kippen, varkens, koeien en akkerbouw. De ouders van Pieter hebben het bedrijf op deze locatie in 1965 overgenomen. Toen Pieter zelf in 1985 zijn intrede deed, kende het bedrijf nog melkkoeien, zeugen en wat akkerbouw. In 1997 werd besloten om te specialiseren in de varkenshouderij. Het huidige bedrijf biedt plaats aan ca. 525 zeugen en 11500 vleesvarkens. 

In het weekblad Boerderij van 20 augustus 2013 (nummer 47) is een artikel gepubliceerd in de rubriek “Grondleggers” over Pieter's vader: Een leuk verhaal over de agrarische ontwikkeling die hij heeft meegemaakt.

 

De ontwikkeling van het bedrijf

Toen Pieter in 1985 een maatschap sloot met zijn ouders, bestond het bedrijf uit 55 melkkoeien, 170 zeugen en wat akkerbouw. In 1994 werd vanwege verwachte marktontwikkelingen het bedrijf van de buurman met vleesvarkens en akkerbouw overgenomen. Op deze manier werden ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd om er een gesloten bedrijf van te maken, wat gunstig is om de marge te verbeteren. In 1996 is dit dan ook gerealiseerd door een nieuwe vleesvarkensstal te bouwen, die groenlabel waardig is. (Dit is een milieukeurmerk).

In 1997 werd besloten om te specialiseren, omdat focus op één diertak in onze ogen noodzakelijk was. De keuze werd gemaakt voor de varkenshouderij, omdat hier meer rendement te behalen viel. De melkkoeien en het melkquotum werden daarom verkocht. Daarnaast maakten we de strategische keuze om de eigen grond niet meer zelf te bewerken. Over de grond werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een vollegrondsteler. Door deze samenwerking is een win-win situatie gecreëerd als het gaat om het sluiten van de mineralenkringloop.

In 1999 werd de uitbreiding van de zeugenstapel gecombineerd met de bouw van een nieuwe zeugenstal. Hierbij werden twee belangrijke strategische keuzes gemaakt, namelijk  groepshuisvesting en huisvesting op stro. Met groepshuisvestiging werd ver vooruitgelopen op de regelgeving (in 2013 verplicht). De keuze voor stro is gemaakt, omdat we vonden dat “als we dit de maatschappij laten zien, hoeven we niks meer uit te leggen”.

In 2000 heeft Pieter het bedrijf overgenomen van zijn ouders. De tijd was er rijp voor en zijn vader wilde zich graag terugtrekken. Pieter: "Het was voor mij tevens een uitdaging".

In 2002 maakten we het bedrijf wederom gesloten (uitbreiding vleesvarkens). In 2006 waren we in staat het bedrijf op te schalen voor zowel zeugen als vleesvarkens. Deze uitbreiding gaf ons duidelijk schaalvoordeel qua inkoop en verkoop.

Om de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf te waarborgen is in 2009 het naburige champignonbedrijf aangekocht. De champignoncellen zijn omgebouwd voor verhuur, waardoor deze locatie rendabel werd gemaakt. Een jaar later werd gestart de bouw van een nieuwe, moderne biggen- en vleesvarkensstal, waarna in 2012 het tweede gedeelte en in 2014 het laatste gedeelte van deze stal volgde.

 

 Bedrijfskenmerken

Ons bedrijf is gezinsplusbedrijf, dat bestaat uit een moderne varkenshouderij met groepshuisvesting op stro. Momenteel bestaat het bedrijf uit 525 zeugen en 11500 vleesvarkens. Ik fok met de TOPIGS-20 en TN-70 zeug. Het zijn rustige zeugen, wat in de groep wel wenselijk is. Ze hebben goede moeder-eigenschappen en geven nakomelingen die behoorlijk wat weerstand hebben. De vleesbiggen kunnen heel goed presteren.

We produceren met respect voor mens, dier en milieu. Het bedrijf is emissiearm  (ammoniak, fijnstof en geur) door toepassing van luchtwassers. Ook wordt gebruik gemaakt van warmtewinning uit mest en lucht.

  

Personeel

Ook na de overname van het bedrijf in 2000, zijn Pieter's ouders nog vele jaren blijven meehelpen. Op dit moment zorgt vader nog voor allerlei kleine klusjes en dat de tuin er netjes bij ligt. Op kantoor zorgt Vivian voor de administratieve werkzaamheden.

Onze eerste medewerker heeft hier in 1999 geleden zijn intrede gemaakt. Hij is als stagiair begonnen en is vervolgens 2 dagen per week komen werken. Intussen heeft hij thuis zijn eigen bedrijf zover ontwikkeld, dat hij nu thuis aan de slag gaat. De huidige medewerker is ook al sinds 2005 hier. Hij is ook als stagiair begonnen en na zijn stage hier gebleven. Na enkele jaren parttime, is hij nu fulltime in dienst. Verder werkt een ZZP-er hier 2 dagen in de week en maken we soms gebruik van inleenkrachten.

Onze medewerkers, maar ook stagiaires, worden bij het bedrijf (en gezin) betrokken. We waarderen ze voor wat ze doen. Indien het kan, wordt hen eigen verantwoording gegeven. Na gemaakte fouten ga ik een gesprek met ze aan, maar dit wordt ook altijd weer positief afgesloten. Ook vraag ik altijd naar hun gedachte bij nieuwe stappen in de bedrijfsontwikkeling. Mijn medewerkers hebben een duidelijke meerwaarde voor ons bedrijf, wat mij rust en ruimte geeft om door te ondernemen.