Bijzonder

 

Winnaar Venrayse Ondernemersprijzen 2012

Ons verhaal

Half september werd ons gevraagd of we ons beschikbaar wilden stellen als kandidaat voor de Venrayse Ondernemersprijzen 2012 (VOP 2012). Het LLTB-bestuur kring Venray bleek namelijk unaniem van mening te zijn, dat wij een geschikte kandidaat waren, die bij het item van dit jaar, “de flexibele ondernemer in de veranderende markt”, zou passen. Om die reden wilde ze ons nomineren. We hebben hier toch even over na moeten denken. Je moet hier namelijk toch het een en ander voor doen. Dingen die we normaal nooit doen, zoals een presentatie in de schouwburg. Enkele personen om ons heen hebben we benaderd of ze ons eventueel zouden willen helpen. Aangezien ze allemaal direct heel enthousiast waren, hebben we besloten om de nominatie aan te nemen. Na de bekendmaking van alle 8 genomineerden, zijn we begonnen met de bedrijfsbeschrijving, waarin zaken als organisatie, innovatie, financieel en het zicht op de toekomst beschreven werden. Daarna volgde het jurybezoek, waarin ik 2 juryleden mijn bedrijf heb laten zien en heb uitgelegd waarom wij als varkenshouder flexibel zijn. Hierop volgde nog een jurydag, waar de voltallige jury de nodige vragen stelden. Hiermee sloten we de 3 onderdelen voor de Loek Nelissen prijs af. In tussentijd waren we ook al begonnen met het opzetten van de presentatie in de schouwburg. Tijdens het nieuwjaars evenement van het Venrayse ondernemers platform moet elke genomineerde zijn bedrijf in 4 minuten op het podium presenteren. 5 Januari was de grote dag. ’s Middags de generale, ’s avonds het echte werk. De sfeer tussen de genomineerde was erg goed. Iedereen had zijn best gedaan om er een mooie presentatie neer te zetten. De afsluiting was voor ons natuurlijk helemaal super. Om met 2 prijzen naar huis te gaan gaf ons een gevoel waar we nog steeds geen woorden voor gevonden hebben die de lading dekken. Ook de reacties vanuit het bedrijfsleven en van collega’s waren geweldig. We hopen dat we hiermee een steentje hebben kunnen bijgedragen voor de PR van de agrarische sector en met name de varkenshouderij. We hebben dit alles ervaren als een drukke, maar geweldige en zeer leerzame periode. Als ze ons nu opnieuw zouden vragen, met dit alles wetende, zouden we geen dagen bedenktijd nodig hebben om ja te zeggen, ook al hadden we de prijzen niet gewonnen.

   

 

 

Bank vertelt

Op een aantal bijzondere plekken in het buitengebied zijn herinneringsbanken geplaatst, een initiatief van de Vereniging Innovatief Platteland. Iedere herinneringsbank van Bankvertelt heeft een eigen verhaal. Een verhaal voor de passanten en de gasten die gebruik willen maken van deze rustplaats. Voor meer informatie zie www.bankvertelt.nl.

De bank, geplaatst bij de vijver aan de Teeuwenhofweg 19, is een blijvende herinnering aan Fien Cornelissen-Weijs. Zij is, samen met haar man Piet, de grondleggers van ons bedrijf. Fien was een hard werkende, bescheiden, zorgzame, hartelijke, altijd ijverige, beetje eigenwijze, ondernemende vrouw. Mede dankzij haar inzet, eerst samen met haar man Piet, maar ook nog steeds toen zoon Pieter het bedrijf overgenomen had, is het prachtig bedrijf Cornelissen Varkens neergezet.

 

Tekeningen van Christien Meindertsma

Kunstenares Christien Meindertsma heeft drie jaar lang onderzoek gedaan naar alle afgeleide producten die van varkens afkomstig zijn. In haar boek PIG 05049 laat ze een verzameling foto's van alle afgeleiden van één enkel anoniem varken (Pig 05049) zien. Ze deed een aantal onverwachte ontdekkingen: grondstoffen van het varken worden gebruikt in producten zo divers als munitie, medicijnen, fotopapier, hartkleppen, remmen, kauwgom, porselein, cosmetica, sigaretten, conditioner en biodiesel.

Om vanuit de basis een idee te geven van wat een moderne boerderij precies inhoudt, heeft ze ook aan een serie kleurboeken gewerkt. Haar doel is om mensen bewust te maken: “Als je het woord ‘boerderij’ googled, dan vind je eerst een heleboel plaatjes van kleurboeken en kleurplaten. Dat geeft een jaren vijftig beeld en niet van een moderne boerderij. Om een mening te vormen moet je mensen eerst informeren.”

Het eerste deel uit de reeks van kleurboeken over agrarische bedrijven in Nederland is “boerderij kleurboek ‘de varkenshouderij’". Als voorbeeld heeft ze hiervoor ons bedrijf genomen.

   

 

Artikelen

Boerderij 2013 nr 47: Grondleggers